Projekty w trakcie realizacji

Poniżej znajdziecie Państwo listę projektów aktualnie realizowanych przez Łętowski Consulting. Zachęcamy do zapoznania się z naszymi działaniami.

Akademia Rozwoju Kompetencji Zawodowych

(w ramach 11.3 RPO WSL) – województwo śląskie

Projekt dotyczy nabycia przez pełnoletnich mieszkańców woj. śląskiego (os. fizyczne, które uczą się, pracują lub zamieszkują na obszarze woj. śląskiego)  kwalifikacji zawodowych dostosowanych do potrzeb lokalnego rynku pracy  i uzyskania formalnych uprawnień do wykonywania zawodu poprzez ukończone kursy i egzaminy organizowane w ramach projektu.

OKRES REALIZACJI PROJEKTU: od 1 września 2020 r. do 28 lutego 2022r.

Drzwi do Rynku Pracy

(w ramach 7.1.3 RPO WSL) – województwo śląskie

Projekt dotyczy aktywizacji zawodowej osób o niskich kwalifikacjach powyżej 30 roku życia, zamieszkujących województwo śląskie, (w tym osób: bezrobotnych, biernych zawodowo, ubogich pracujących, odchodzących z rolnictwa i ich rodzin, osób zatrudnionych na  umowach krótkoterminowych lub umowach cywilno-prawnych) poprzez udział w kompleksowych, indywidualnych programach aktywizacji zawodowej.

OKRES REALIZACJI PROJEKTU: od 1 kwietnia 2020 r. do 31 marca 2021r.

To Twój czas! Program aktywizacji osób do 29 roku życia z województwa mazowieckiego

(w ramach 1.2.1 PO WER) – województwo mazowieckie

Projekt dotyczy aktywizacji zawodowej osób młodych (w wieku 18-29 lat) z terenu woj. mazowieckiego, ubogich pracujących, zatrudnionych na umowach krótkoterminowych oraz pracujących w ramach umowach cywilnoprawnych.

OKRES REALIZACJI PROJEKTU: od 01.03.2020r. do 28.02.2021r.

Program Indywidualnego Wsparcia

(w ramach 1.2.1 PO WER) - województwo śląskie

Projekt dotyczy aktywizacji zawodowej osób młodych (w wieku 18-29 lat) z terenu woj. śląskiego, pozostających bez pracy, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu oraz nie są zarejestrowane w urzędach pracy.

OKRES REALIZACJI PROJEKTU: od 01.07.2019r. do 30.11.2020r.

Nowa jakość kształcenia zawodowego

( w ramach 08.06.00 RPZP) – województwo zachodniopomorskie

Projekt ma na celu podniesienie jakości i atrakcyjności oferty edukacyjnej w Zespole Szkół im. Macieja Rataja w Gościnie poprzez współpracę z pracodawcami i przedsiębiorcami oraz wdrożenie programu rozwojowego szkoły służące podniesieniu zdolności uczniów do przyszłego zatrudnienia.

OKRES REALIZACJI PROJEKTU: od 01.02.2019r. do 31.01.2021r.

Skuteczna droga do aktywizacji

(w ramach 10.2 RPO WLU) - województwo lubelskie

Projekt dotyczy wzrostu aktywności zawodowej na rynku pracy grupy 60 osób z terenu woj. lubelskiego (w tym 6K i 54M), zwolnionych z przyczyn dotyczących zakładu pracy w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy przed dniem przystąpienia do projektu.

OKRES REALIZACJI PROJEKTU: od 01.04.2018r. do 31.12.2020r.