Projekty w trakcie realizacji

Poniżej znajdziecie Państwo listę projektów aktualnie realizowanych przez Łętowski Consulting. Zachęcamy do zapoznania się z naszymi działaniami.

EKSPERT W DZIEDZINIE HR

(w ramach 11.3 RPO WSL) – województwo śląskie

Projekt dotyczy nabycia przez pełnoletnich mieszkańców woj. śląskiego  kwalifikacji zawodowych dostosowanych do potrzeb lokalnego rynku pracy  i uzyskania formalnych uprawnień do wykonywania zawodu poprzez ukończone kursy i egzaminy organizowane w ramach projektu.

OKRES REALIZACJI PROJEKTU: od 1 maja 2022r. do 30 czerwca 2023r.

Rozwój kluczem do sukcesu na rynku pracy

(w ramach 7.1.3 RPO WSL) – województwo śląskie

Projekt dotyczy aktywizacji zawodowej osób o niskich kwalifikacjach powyżej 30 roku życia, zamieszkujących subregion centralny województwa śląskiego, (w tym osób: bezrobotnych, biernych zawodowo, ubogich pracujących, osób zatrudnionych na  umowach krótkoterminowych lub umowach cywilno-prawnych) poprzez udział w kompleksowych, indywidualnych programach aktywizacji zawodowej.

OKRES REALIZACJI PROJEKTU: od 1 stycznia 2022 r. do 30 kwietnia 2023r.

Przejmij stery do swojej kariery!

(w ramach 1.2.1. POWER) – województwo śląskie

Projekt dotyczy aktywizacji zawodowej osób z grupy NEET, niezarejestrowanych w urzędach pracy, zamieszkałych w woj. śląskim, w wieku 18-29 lat, które będą objęte kompleksowym wsparciem oraz nabędą kwalifikacje zawodowe dostosowane do potrzeb lokalnego rynku pracy.

OKRES REALIZACJI PROJEKTU: od 1 czerwca 2021 r. do 30 września 2023r.

Aktywność i praca - to się opłaca!

(w ramach 7.1.3 RPO WSL) – województwo śląskie

Projekt dotyczy aktywizacji zawodowej osób o niskich kwalifikacjach powyżej 30 roku życia, zamieszkujących subregion centralny województwa śląskiego, (w tym osób: bezrobotnych, biernych zawodowo, ubogich pracujących, osób zatrudnionych na  umowach krótkoterminowych lub umowach cywilno-prawnych) poprzez udział w kompleksowych, indywidualnych programach aktywizacji zawodowej.

OKRES REALIZACJI PROJEKTU: od 1 czerwca 2021 r. do 30 kwietnia 2023r.