Projekty w trakcie realizacji

Poniżej znajdziecie Państwo listę projektów aktualnie realizowanych przez Łętowski Consulting. Zachęcamy do zapoznania się z naszymi działaniami.

Indywidualnie i skutecznie

Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (1.2.1 PO WER).

Projekt dotyczy aktywizacji zawodowej osób w wieku 18-29 lat zamieszkujące na obszarze województwa śląskiego (w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego), w tym osoby z niepełnosprawnościami. Projekt jest skierowany wyłącznie do osób biernych zawodowo, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu tzw. młodzież NEET. Projekt przewiduje objęcie wsparciem 100 osób (60 K i 40 M).

Realizacja projektu trwa od 01.04.2019r. do 31.01.2020r.

Otwarty katalog możliwości

realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój z Działania 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy, Poddziałania 1.2.1

Projekt „OTWARTY KATALOG MOŻLIWOŚCI” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego i jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój z Działania 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy, Poddziałania 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego.

OKRES REALIZACJI PROJEKTU: od 1 kwietnia 2019 r. do 31 marca 2020 r.

Branża TSL - Twoja szansa rozwoju zawodowego

(w ramach 1.2.1 PO WER) - województwo śląskie

Projekt dotyczy aktywizacji zawodowej osób młodych (w wieku 15-29 lat) z terenu woj. śląskiego, pozostających bez pracy, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu oraz nie są zarejestrowane w urzędach pracy.

Realizacja projektu trwa od 01.01.2018r. do 30.09.2019r.

Zawód poszukiwany

(w ramach 11.3 RPO WSL) - województwo śląskie

Projekt dotyczy nabycia kwalifikacji i formalnych uprawnień do wykonywania zawodu kierowcy samochodu ciężarowego przez osoby pełnoletnie z terenu województwa śląskiego, poprzez udział w kompleksowych i specjalistycznych szkoleniach zawodowych kończących się egzaminem zewnętrznym.

Realizacja projektu trwa od 01.04.2018r. do 31.01.2020r.

Skuteczna droga do aktywizacji

(w ramach 10.2 RPO WLU) - województwo lubelskie

Projekt dotyczy wzrostu aktywności zawodowej na rynku pracy grupy 60 osób z terenu woj. lubelskiego (w tym 6K i 54M), zwolnionych z przyczyn dotyczących zakładu pracy w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy przed dniem przystąpienia do projektu

Realizacja projektu trwa od 01.04.2018r. do 31.12.2019r.

Katalog potrzeb zawodowych

(w ramach 1.2.1 PO WER) - województwo podkarpackie

Projekt dotyczy zwiększenia możliwości zatrudnienia osób młodych do 29 r.ż., z terenu województwa podkarpackiego w tym w szczególności osób pozostających bez pracy, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu oraz nie są zarejestrowane w urzędach pracy.

Realizacja projektu trwa od 01.02.2019r. do 31.01.2020r.