Projekty w trakcie realizacji

Poniżej znajdziecie Państwo listę projektów aktualnie realizowanych przez Łętowski Consulting. Zachęcamy do zapoznania się z naszymi działaniami.

Przejmij stery do swojej kariery!

(w ramach 1.2.1. POWER) – województwo śląskie

Projekt dotyczy aktywizacji zawodowej osób z grupy NEET, niezarejestrowanych w urzędach pracy, zamieszkałych w woj. śląskim, w wieku 18-29 lat, które będą objęte kompleksowym wsparciem oraz nabędą kwalifikacje zawodowe dostosowane do potrzeb lokalnego rynku pracy.

OKRES REALIZACJI PROJEKTU: od 1 czerwca 2021 r. do 30 września 2023r.