Projekty w trakcie realizacji

Poniżej znajdziecie Państwo listę projektów aktualnie realizowanych przez Łętowski Consulting. Zachęcamy do zapoznania się z naszymi działaniami.

To Twój czas! Program aktywizacji osób do 29 roku życia z województwa mazowieckiego

(w ramach 1.2.1 PO WER) – województwo mazowieckie

Projekt dotyczy aktywizacji zawodowej osób młodych (w wieku 18-29 lat) z terenu woj. mazowieckiego, ubogich pracujących, zatrudnionych na umowach krótkoterminowych oraz pracujących w ramach umowach cywilnoprawnych.

OKRES REALIZACJI PROJEKTU: od 01.03.2020r. do 28.02.2021r.

Program Indywidualnego Wsparcia

(w ramach 1.2.1 PO WER) - województwo śląskie

Projekt dotyczy aktywizacji zawodowej osób młodych (w wieku 18-29 lat) z terenu woj. śląskiego, pozostających bez pracy, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu oraz nie są zarejestrowane w urzędach pracy.

OKRES REALIZACJI PROJEKTU: od 01.07.2019r. do 31.10.2020r.

Indywidualnie i skutecznie

(w ramach 1.2.1 PO WER) - województwo śląskie

Projekt dotyczy aktywizacji zawodowej osób w wieku 18-29 lat z terenu woj. śląskiego w tym osób z niepełnosprawnościami. Projekt jest skierowany wyłącznie do osób biernych zawodowo, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu tzw. młodzież NEET.

OKRES REALIZACJI PROJEKTU: od 01.04.2019r. do 31.07.2020r.

Otwarty katalog możliwości

(w ramach 1.2.1 PO WER) - województwo śląskie

Projekt dotyczy aktywizacji zawodowej osób w wieku 18-29 lat z terenu woj. śląskiego w tym osób z niepełnosprawnościami. Projekt jest skierowany wyłącznie do osób biernych zawodowo, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu tzw. młodzież NEET.

OKRES REALIZACJI PROJEKTU: od 01.04. 2019 r. do 31. 07. 2020 r.

Nowa jakość kształcenia zawodowego

( w ramach 08.06.00 RPZP) – województwo zachodniopomorskie

Projekt ma na celu podniesienie jakości i atrakcyjności oferty edukacyjnej w Zespole Szkół im. Macieja Rataja w Gościnie poprzez współpracę z pracodawcami i przedsiębiorcami oraz wdrożenie programu rozwojowego szkoły służące podniesieniu zdolności uczniów do przyszłego zatrudnienia.

OKRES REALIZACJI PROJEKTU: od 01.02.2019r. do 31.01.2021r.

Skuteczna droga do aktywizacji

(w ramach 10.2 RPO WLU) - województwo lubelskie

Projekt dotyczy wzrostu aktywności zawodowej na rynku pracy grupy 60 osób z terenu woj. lubelskiego (w tym 6K i 54M), zwolnionych z przyczyn dotyczących zakładu pracy w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy przed dniem przystąpienia do projektu.

OKRES REALIZACJI PROJEKTU: od 01.04.2018r. do 30.04.2020r.