Szkoła spawania

Szkoła Spawania powstała z myślą o pracownikach, którzy nie mają możliwość przeszkolenia się w ramach projektów unijnych, a uprawnienia spawacza są im potrzebne do utrzymania pracy, podnoszenia kwalifikacji i rozwoju zawodowego.  W związku z tym, oferujemy naszym Klientom możliwość zdobycia uprawnień w metodach spawalniczych najczęściej wykorzystywanych na rynku.
Szkoła spawania

Naszą ofertę kierujemy także do pracodawców, którzy szukają optymalnych rozwiązań w przeszkoleniu kadry.

Pracownicy naszej Szkoły Spawania wyjaśnią krok po kroku jak będzie przebiegało szkolenie, egzamin, a dla Pracodawców przygotują ofertę wg zapotrzebowania.

Kursy spawania stali niestopowej (czarnej)

Kurs spawania pachwin:

Kurs spawania blach i rur elektrodami otulonymi, spoinami pachwinowymi (111)

Ilość godzin – 163 godziny: 23 godzin zajęć teoretycznych i 140 godziny zajęć praktycznych.

Kurs spawania blach i rur spoinami pachwinowymi metodą  MAG (135)

Ilość godzin – 145 godzin: 25 godzin zajęć teoretycznych i 120 godzin zajęć praktycznych.

Kurs spawania blach i rur spoinami pachwinowymi metodą  TIG (141)

Ilość godzin – 103 godziny szkolenia, w tym: 23 godziny zajęć teoretycznych i 80 godzin zajęć praktycznych.

Kursy spawania blach:

Kurs spawania blach elektrodami otulonymi – spoiny czołowe (111)

Ilość godzin – 183 godziny: 12 godzin zajęć teoretycznych i 171 godziny zajęć praktycznych.

Kurs spawania blach spoinami czołowymi metodą MAG (135)

Ilość godzin – 112 godzin: 12 godzin zajęć teoretycznych i 100 godzin zajęć praktycznych.

Kurs spawania blach spoinami czołowymi metodą TIG (141)

Ilość godzin – 102 godzin: 12 godzin zajęć teoretycznych i 90 godzin zajęć praktycznych.

Kurs gazowego spawania blach (311)

Ilość godzin – 127 godzin: 31 godzin zajęć teoretycznych i 96 godzin zajęć praktycznych.

Kurs spawania rur:

Kurs spawania rur elektrodami otulonymi (111) – spoiny czołowe

Ilość godzin – 157 godzin: 7 godzin zajęć teoretycznych i 150 godziny zajęć praktycznych

Kurs spawania rur spoinami czołowymi metodą (135) MAG

Ilość godzin – 99 godzin: 7 godzin zajęć teoretycznych i 92 godzin zajęć praktycznych.

Kurs spawania rur spoinami czołowymi metodą (141) TIG

Ilość godzin – 111 godzin szkolenia, w tym: 7 godzin zajęć teoretycznych i 104 godzin zajęć praktycznych.

Kurs gazowego spawania rur (311)

Ilość godzin – 107 godzin: 7 godziny zajęć teoretycznych i 100 godziny zajęć praktycznych.

 

Koszt szkolenia do uzgodnienia w Dziale Szkoleń – szkolenia@letowskiconsulting.pl

Kursy spawania stali stopowej (nierdzewnej)

Kurs spawania pachwin:

Kurs spawania blach i rur elektrodami otulonymi, spoinami pachwinowymi (111)

Ilość godzin – 171 godziny: 31 godzin zajęć teoretycznych i 140 godziny zajęć praktycznych.

 

Kurs spawania blach i rur spoinami pachwinowymi metodą  MAG (135)

Ilość godzin – 153 godzin: 33 godzin zajęć teoretycznych i 120 godzin zajęć praktycznych.

 

Kurs spawania blach i rur spoinami pachwinowymi metodą  TIG (141)

Ilość godzin – 111 godziny szkolenia, w tym: 31 godziny zajęć teoretycznych i 80 godzin zajęć praktycznych.
 

Kursy spawania blach:

Kurs spawania blach elektrodami otulonymi – spoiny czołowe (111)

Ilość godzin – 183 godziny: 12 godzin zajęć teoretycznych i 171 godziny zajęć praktycznych.

Kurs spawania blach spoinami czołowymi metodą MAG (135)

Ilość godzin – 112 godzin: 12 godzin zajęć teoretycznych i 100 godzin zajęć praktycznych.

Kurs spawania blach spoinami czołowymi metodą TIG (141)

Ilość godzin – 102 godzin: 12 godzin zajęć teoretycznych i 90 godzin zajęć praktycznych.

 Kurs spawania rur:

Kurs spawania rur elektrodami otulonymi (111) – spoiny czołowe

Ilość godzin – 157 godzin: 7 godzin zajęć teoretycznych i 150 godziny zajęć praktycznych.

Kurs spawania rur spoinami czołowymi metodą (135) MAG

Ilość godzin – 99 godzin: 7 godzin zajęć teoretycznych i 92 godzin zajęć praktycznych.

Kurs spawania rur spoinami czołowymi metodą (141) TIG

Ilość godzin – 111 godzin szkolenia, w tym: 7 godzin zajęć teoretycznych i 104 godzin zajęć praktycznych.

 

Koszt szkolenia do uzgodnienia w Dziale Szkoleń – szkolenia@letowskiconsulting.pl

Kursy spawania aluminium

Kurs spawania pachwin:

Kurs spawania blach i rur spoinami pachwinowymi aluminium i jego stopów metodą MIG (131) 
Ilość godzin – 153 godzin szkolenia, w tym: 33 godzin zajęć teoretycznych i 120 godziny zajęć praktycznych.

Kurs spawania blach i rur spoinami pachwinowymi aluminium i jego stopów metodą  TIG (141) 
Ilość godzin – 111 godzin szkolenia, w tym: 31 godzin zajęć teoretycznych i 80 godziny zajęć praktycznych.

Kursy spawania blach:

Kurs spawania blach spoinami czołowymi aluminium i jego stopów metodą MIG (131) 

Ilość godzin – 112 godzin: 12 godzin zajęć teoretycznych i 100 godzin zajęć praktycznych.

Kurs spawania blach spoinami czołowymi aluminium i jego stopów metodą  TIG (141) 

Ilość godzin – 92 godzin: 12 godzin zajęć teoretycznych i 80 godzin zajęć praktycznych.

Kurs spawania rur:

Kurs spawania rur spoinami czołowymi aluminium i jego stopów metodą MIG (131) 

Ilość godzin – 157 godzin: 7 godzin zajęć teoretycznych i 150 godzin zajęć praktycznych.

Kurs spawania rur spoinami czołowymi aluminium i jego stopów metodą  TIG (141) 

Ilość godzin – 111 godzin szkolenia, w tym: 7 godzin zajęć teoretycznych i 104 godzin zajęć praktycznych.

 

Koszt szkolenia do uzgodnienia w Dziale Szkoleń – szkolenia@letowskiconsulting.pl

Ręczny przecinacz termiczny

Kurs ręcznego cięcia tlenowego

Ilość godzin – 19 godzin.

Kurs ręcznego cięcia plazmowego

Ilość godzin – 16 godzin.

Kurs ręcznego cięcia tlenowo-plazmowego

Ilość godzin – 35 godzin.

Koszt szkolenia do uzgodnienia w Dziale Szkoleń – szkolenia@letowskiconsulting.pl

Weryfikacja uprawnień spawacza

Uprawnienia – Instytut Spawalnictwa Gliwice:

Po kursie podstawowym (spawacz pachwin)
300,00 zł  /kwota obejmuje koszt świadectwa

Po kursie ponadpodstawowym (spawacz blach)
500,00 zł  /kwota obejmuje koszt świadectwa

Po kursie ponadpodstawowym (spawacz rur)
500,00 zł  /kwota obejmuje koszt świadectwa

Uprawnienia TÜV SUD (Niemcy):

Po kursie podstawowym (spawacz pachwin)
700,00 zł  /kwota obejmuje koszt świadectwa

Po kursie ponadpodstawowym (spawacz blach)
700,00 zł  /kwota obejmuje koszt świadectwa

Po kursie ponadpodstawowym (spawacz rur)
700,00 zł  /kwota obejmuje koszt świadectwa

Uprawnienia TÜV Thuringen (Niemcy):

Po kursie podstawowym (spawacz pachwin)
600,00 zł  /kwota obejmuje koszt świadectwa

Po kursie ponadpodstawowym (spawacz blach)
600,00 zł  /kwota obejmuje koszt świadectwa

Po kursie ponadpodstawowym (spawacz rur)
600,00 zł  /kwota obejmuje koszt świadectwa

Dofinansowanie

Oferujemy także pomoc dla Pracodawców w zakresie ubiegania się o  środki na szkolenia z Krajowego Funduszu Szkoleniowego.

Krajowy Fundusz Szkoleniowy (KFS) stanowi wydzieloną część Funduszu Pracy i jest przeznaczony na wsparcie pracodawców inwestujących w kształcenie ustawiczne pracowników i swoje własne.

Krajowy Fundusz Szkoleniowy adresowany jest zarówno do pracowników jak i pracodawców, którzy chcieliby skorzystać z różnych form kształcenia ustawicznego. Głównym celem KFS jest zapobieganie utracie zatrudnienia przez osoby pracujące z powodu kompetencji nieadekwatnych do wymagań dynamicznie zmieniającej się gospodarki. O dofinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego mogą wystąpić wszystkie podmioty definiowane jako pracodawcy, tj.  każda jednostka organizacyjna, chociażby nie posiadała osobowości prawnej, a także osoba fizyczna, jeżeli zatrudnia co najmniej jednego pracownika. Środki KFS przekazane pracodawcom prowadzącym działalność gospodarczą w rozumieniu prawa konkurencji UE, stanowią pomoc de minimis.

Kto może ubiegać się o środki z KFS?

Ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego mogą skorzystać wszyscy pracodawcy, którzy chcą podnieść kompetencje swoje i/lub pracowników. Warunkiem koniecznym jest zatrudnienie pracownika na pełen lub część etatu; nie ma jednak znaczenia, czy jest to umowa na czas określony czy nieokreślony.
W przypadku mikroprzedsiębiorców ze środków KFS może zostać sfinansowanych 100% kosztów kształcenia ustawicznego, natomiast w przypadku pozostałych firm pracodawca pokrywa 20% kosztów szkolenia.

Jak ubiegać się o dofinansowanie z KFS?

  • Pracodawca z naszą pomocą wypełnia wniosek w formie papierowej lub elektronicznej (wniosek musi posiadać tzw. bezpieczny podpis elektroniczny).
  • Wniosek należy złożyć w powiatowym urzędzie pracy właściwym ze względu na siedzibę pracodawcy lub miejsce prowadzenia działalności gospodarczej.
  • Powiatowy urząd pracy po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku i udzielenie odpowiedzi i z pracodawcą zostaje zawarta umowa.
  • Pracodawca zawiera z pracownikiem umowę określającą prawa i obowiązki stron. Pracownik, który nie ukończył kształcenia ustawicznego finansowanego ze środków KFS z powodu rozwiązania przez niego umowy o pracę lub rozwiązania z nim umowy o pracę jest obowiązany do zwrotu pracodawcy poniesionych kosztów. Pracodawca ma natomiast obowiązek zwrócić pobrane na ten cel środki KFS.

Więcej informacji na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Uwaga! Każdy Urząd Pracy posiada odrębne regulacje dotyczące składania wniosków.

Sprzęt na jakim szkolimy

Stawiamy na jakość i profesjonalizm, dlatego pracujemy na sprzęcie, który ma praktyczne zastosowanie na rynku pracy.
Szkoła spawania - nasz sprzęt

SPAWARKI MIG / MAG
MAGNUM MIG 330 MMA IGBT – półautomat inwertorowy kompaktowy 330A/60%. Sterowanie ręczne bez pamięci. Chłodzenie uchwytu gazem, podwozie, podajnik 4-rolkowy z płynnym zadawaniem prędkości.

SPAWARKI TIG ACDC
MAGNUM THF 220S AC /DC spawarka inwertorowa MMA / TIG,  Prąd ACDC, DC + MMA 170A / 35% i TIG 200 A /35%. Urządzenia z serii THF marki Magnum są profesjonalnymi spawarkami inwertorowymi przeznaczonymi do ręcznego, elektrycznego spawania metodą TIG. Urządzeniami można również spawać metodą MMA z wykorzystaniem topliwych elektrod otulonych.

SPAWARKI TIG
MAGNUM THF 215 PULS AC/DC -urządzenie inwerterowe THF215 AC/DC Puls oparte jest na najnowszej, najbardziej zaawansowanej technologii. Urządzenie wyposażone jest w „miękki” przejrzysty panel umożliwiający ustawienie wszystkich niezbędnych funkcji spawalniczych (prąd startu / wypełnienia krateru / spawania / bazy, czasu narastania i opadania prądu, wypływ gazu przed i po spawaniu, częstotliwość pulsu, balans, hot start, arc force itd.). THF 215 AC/DC PULS zapewnia doskonałą wydajność w spawaniu aluminium i jest stopów, stali węglowej, stali nierdzewnej, tytanu itp.

Praca

Sprawdź aktualne oferty pracy oferowane przez naszą agencję.

Kontakt

Chcesz wiedzieć więcej na temat naszej szkoły spawania? Masz pytania? Chętnie na nie odpowiemy.