Szkoła spawania

Szkoła Spawania powstała z myślą o pracownikach, którzy nie mają możliwość przeszkolenia się w ramach projektów unijnych, a uprawnienia spawacza są im potrzebne do utrzymania pracy, podnoszenia kwalifikacji i rozwoju zawodowego.  W związku z tym, oferujemy naszym Klientom możliwość zdobycia uprawnień w metodach spawalniczych najczęściej wykorzystywanych na rynku.
Szkoła spawania

Harmonogram szkoły spawania

Plik w formacie .pdf do pobrania.

Kursy spawania stali niestopowej (czarnej)

Kurs spawania pachwin:

Kurs spawania blach i rur elektrodami otulonymi, spoinami pachwinowymi (111)

Ilość godzin – 163 godziny: 23 godzin zajęć teoretycznych i 140 godziny zajęć praktycznych.

Kurs spawania blach i rur spoinami pachwinowymi metodą  MAG (135)

Ilość godzin – 145 godzin: 25 godzin zajęć teoretycznych i 120 godzin zajęć praktycznych.

Kurs spawania blach i rur spoinami pachwinowymi metodą  TIG (141)

Ilość godzin – 103 godziny szkolenia, w tym: 23 godziny zajęć teoretycznych i 80 godzin zajęć praktycznych.

Kursy spawania blach:

Kurs spawania blach elektrodami otulonymi – spoiny czołowe (111)

Ilość godzin – 183 godziny: 12 godzin zajęć teoretycznych i 171 godziny zajęć praktycznych.

Kurs spawania blach spoinami czołowymi metodą MAG (135)

Ilość godzin – 112 godzin: 12 godzin zajęć teoretycznych i 100 godzin zajęć praktycznych.

Kurs spawania blach spoinami czołowymi metodą TIG (141)

Ilość godzin – 102 godzin: 12 godzin zajęć teoretycznych i 90 godzin zajęć praktycznych.

Kurs gazowego spawania blach (311)

Ilość godzin – 127 godzin: 31 godzin zajęć teoretycznych i 96 godzin zajęć praktycznych.

Kurs spawania rur:

Kurs spawania rur elektrodami otulonymi (111) – spoiny czołowe

Ilość godzin – 157 godzin: 7 godzin zajęć teoretycznych i 150 godziny zajęć praktycznych

Kurs spawania rur spoinami czołowymi metodą (135) MAG

Ilość godzin – 99 godzin: 7 godzin zajęć teoretycznych i 92 godzin zajęć praktycznych.

Kurs spawania rur spoinami czołowymi metodą (141) TIG

Ilość godzin – 111 godzin szkolenia, w tym: 7 godzin zajęć teoretycznych i 104 godzin zajęć praktycznych.

Kurs gazowego spawania rur (311)

Ilość godzin – 107 godzin: 7 godziny zajęć teoretycznych i 100 godziny zajęć praktycznych.

 

Koszt szkolenia do uzgodnienia w Dziale Szkoleń – dzialszkolen@letowskiconsulting.pl

Kursy spawania stali stopowej (nierdzewnej)

Kurs spawania pachwin:

Kurs spawania blach i rur elektrodami otulonymi, spoinami pachwinowymi (111)

Ilość godzin – 171 godziny: 31 godzin zajęć teoretycznych i 140 godziny zajęć praktycznych.

 

Kurs spawania blach i rur spoinami pachwinowymi metodą  MAG (135)

Ilość godzin – 153 godzin: 33 godzin zajęć teoretycznych i 120 godzin zajęć praktycznych.

 

Kurs spawania blach i rur spoinami pachwinowymi metodą  TIG (141)

Ilość godzin – 111 godziny szkolenia, w tym: 31 godziny zajęć teoretycznych i 80 godzin zajęć praktycznych.
 

Kursy spawania blach:

Kurs spawania blach elektrodami otulonymi – spoiny czołowe (111)

Ilość godzin – 183 godziny: 12 godzin zajęć teoretycznych i 171 godziny zajęć praktycznych.

Kurs spawania blach spoinami czołowymi metodą MAG (135)

Ilość godzin – 112 godzin: 12 godzin zajęć teoretycznych i 100 godzin zajęć praktycznych.

Kurs spawania blach spoinami czołowymi metodą TIG (141)

Ilość godzin – 102 godzin: 12 godzin zajęć teoretycznych i 90 godzin zajęć praktycznych.

 Kurs spawania rur:

Kurs spawania rur elektrodami otulonymi (111) – spoiny czołowe

Ilość godzin – 157 godzin: 7 godzin zajęć teoretycznych i 150 godziny zajęć praktycznych.

Kurs spawania rur spoinami czołowymi metodą (135) MAG

Ilość godzin – 99 godzin: 7 godzin zajęć teoretycznych i 92 godzin zajęć praktycznych.

Kurs spawania rur spoinami czołowymi metodą (141) TIG

Ilość godzin – 111 godzin szkolenia, w tym: 7 godzin zajęć teoretycznych i 104 godzin zajęć praktycznych.

 

Koszt szkolenia do uzgodnienia w Dziale Szkoleń – dzialszkolen@letowskiconsulting.pl

Kursy spawania aluminium

Kurs spawania pachwin:

Kurs spawania blach i rur spoinami pachwinowymi aluminium i jego stopów metodą MIG (131) 
Ilość godzin – 153 godzin szkolenia, w tym: 33 godzin zajęć teoretycznych i 120 godziny zajęć praktycznych.

Kurs spawania blach i rur spoinami pachwinowymi aluminium i jego stopów metodą  TIG (141) 
Ilość godzin – 111 godzin szkolenia, w tym: 31 godzin zajęć teoretycznych i 80 godziny zajęć praktycznych.

Kursy spawania blach:

Kurs spawania blach spoinami czołowymi aluminium i jego stopów metodą MIG (131) 

Ilość godzin – 112 godzin: 12 godzin zajęć teoretycznych i 100 godzin zajęć praktycznych.

Kurs spawania blach spoinami czołowymi aluminium i jego stopów metodą  TIG (141) 

Ilość godzin – 92 godzin: 12 godzin zajęć teoretycznych i 80 godzin zajęć praktycznych.

Kurs spawania rur:

Kurs spawania rur spoinami czołowymi aluminium i jego stopów metodą MIG (131) 

Ilość godzin – 157 godzin: 7 godzin zajęć teoretycznych i 150 godzin zajęć praktycznych.

Kurs spawania rur spoinami czołowymi aluminium i jego stopów metodą  TIG (141) 

Ilość godzin – 111 godzin szkolenia, w tym: 7 godzin zajęć teoretycznych i 104 godzin zajęć praktycznych.

 

Koszt szkolenia do uzgodnienia w Dziale Szkoleń – dzialszkolen@letowskiconsulting.pl

Ręczny przecinacz termiczny

Kurs ręcznego cięcia tlenowego

Ilość godzin – 19 godzin.

Kurs ręcznego cięcia plazmowego

Ilość godzin – 16 godzin.

Kurs ręcznego cięcia tlenowo-plazmowego

Ilość godzin – 35 godzin.

Koszt szkolenia do uzgodnienia w Dziale Szkoleń – dzialszkolen@letowskiconsulting.pl

Weryfikacja uprawnień spawacza

Uprawnienia – Instytut Spawalnictwa Gliwice:

Po kursie podstawowym (spawacz pachwin)
300,00 zł  /kwota obejmuje koszt świadectwa

Po kursie ponadpodstawowym (spawacz blach)
500,00 zł  /kwota obejmuje koszt świadectwa

Po kursie ponadpodstawowym (spawacz rur)
500,00 zł  /kwota obejmuje koszt świadectwa

Uprawnienia TÜV SUD (Niemcy):

Po kursie podstawowym (spawacz pachwin)
700,00 zł  /kwota obejmuje koszt świadectwa

Po kursie ponadpodstawowym (spawacz blach)
700,00 zł  /kwota obejmuje koszt świadectwa

Po kursie ponadpodstawowym (spawacz rur)
700,00 zł  /kwota obejmuje koszt świadectwa

Uprawnienia TÜV Thuringen (Niemcy):

Po kursie podstawowym (spawacz pachwin)
600,00 zł  /kwota obejmuje koszt świadectwa

Po kursie ponadpodstawowym (spawacz blach)
600,00 zł  /kwota obejmuje koszt świadectwa

Po kursie ponadpodstawowym (spawacz rur)
600,00 zł  /kwota obejmuje koszt świadectwa

Naszą ofertę kierujemy także do pracodawców, którzy szukają optymalnych rozwiązań w przeszkoleniu kadry.

Pracownicy naszej Szkoły Spawania wyjaśnią krok po kroku jak będzie przebiegało szkolenie, egzamin, a dla Pracodawców przygotują ofertę wg zapotrzebowania.

Dofinansowanie

Oferujemy także pomoc dla Pracodawców w zakresie ubiegania się o  środki na szkolenia z Krajowego Funduszu Szkoleniowego.

Krajowy Fundusz Szkoleniowy (KFS) stanowi wydzieloną część Funduszu Pracy i jest przeznaczony na wsparcie pracodawców inwestujących w kształcenie ustawiczne pracowników i swoje własne.

Krajowy Fundusz Szkoleniowy adresowany jest zarówno do pracowników jak i pracodawców, którzy chcieliby skorzystać z różnych form kształcenia ustawicznego. Głównym celem KFS jest zapobieganie utracie zatrudnienia przez osoby pracujące z powodu kompetencji nieadekwatnych do wymagań dynamicznie zmieniającej się gospodarki. O dofinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego mogą wystąpić wszystkie podmioty definiowane jako pracodawcy, tj.  każda jednostka organizacyjna, chociażby nie posiadała osobowości prawnej, a także osoba fizyczna, jeżeli zatrudnia co najmniej jednego pracownika. Środki KFS przekazane pracodawcom prowadzącym działalność gospodarczą w rozumieniu prawa konkurencji UE, stanowią pomoc de minimis.

Kto może ubiegać się o środki z KFS?

Ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego mogą skorzystać wszyscy pracodawcy, którzy chcą podnieść kompetencje swoje i/lub pracowników. Warunkiem koniecznym jest zatrudnienie pracownika na pełen lub część etatu; nie ma jednak znaczenia, czy jest to umowa na czas określony czy nieokreślony.
W przypadku mikroprzedsiębiorców ze środków KFS może zostać sfinansowanych 100% kosztów kształcenia ustawicznego, natomiast w przypadku pozostałych firm pracodawca pokrywa 20% kosztów szkolenia.

Jak ubiegać się o dofinansowanie z KFS?

  • Pracodawca z naszą pomocą wypełnia wniosek w formie papierowej lub elektronicznej (wniosek musi posiadać tzw. bezpieczny podpis elektroniczny).
  • Wniosek należy złożyć w powiatowym urzędzie pracy właściwym ze względu na siedzibę pracodawcy lub miejsce prowadzenia działalności gospodarczej.
  • Powiatowy urząd pracy po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku i udzielenie odpowiedzi i z pracodawcą zostaje zawarta umowa.
  • Pracodawca zawiera z pracownikiem umowę określającą prawa i obowiązki stron. Pracownik, który nie ukończył kształcenia ustawicznego finansowanego ze środków KFS z powodu rozwiązania przez niego umowy o pracę lub rozwiązania z nim umowy o pracę jest obowiązany do zwrotu pracodawcy poniesionych kosztów. Pracodawca ma natomiast obowiązek zwrócić pobrane na ten cel środki KFS.

Więcej informacji na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Uwaga! Każdy Urząd Pracy posiada odrębne regulacje dotyczące składania wniosków.

Sprzęt na jakim szkolimy

Stawiamy na jakość i profesjonalizm, dlatego pracujemy na sprzęcie, który ma praktyczne zastosowanie na rynku pracy.
Szkoła spawania - nasz sprzęt

SPAWARKI MIG / MAG
MAGNUM MIG 330 MMA IGBT – półautomat inwertorowy kompaktowy 330A/60%. Sterowanie ręczne bez pamięci. Chłodzenie uchwytu gazem, podwozie, podajnik 4-rolkowy z płynnym zadawaniem prędkości.

SPAWARKI TIG ACDC
MAGNUM THF 220S AC /DC spawarka inwertorowa MMA / TIG,  Prąd ACDC, DC + MMA 170A / 35% i TIG 200 A /35%. Urządzenia z serii THF marki Magnum są profesjonalnymi spawarkami inwertorowymi przeznaczonymi do ręcznego, elektrycznego spawania metodą TIG. Urządzeniami można również spawać metodą MMA z wykorzystaniem topliwych elektrod otulonych.

SPAWARKI TIG
MAGNUM THF 215 PULS AC/DC -urządzenie inwerterowe THF215 AC/DC Puls oparte jest na najnowszej, najbardziej zaawansowanej technologii. Urządzenie wyposażone jest w „miękki” przejrzysty panel umożliwiający ustawienie wszystkich niezbędnych funkcji spawalniczych (prąd startu / wypełnienia krateru / spawania / bazy, czasu narastania i opadania prądu, wypływ gazu przed i po spawaniu, częstotliwość pulsu, balans, hot start, arc force itd.). THF 215 AC/DC PULS zapewnia doskonałą wydajność w spawaniu aluminium i jest stopów, stali węglowej, stali nierdzewnej, tytanu itp.

Kontakt

Chcesz wiedzieć więcej na temat naszej szkoły spawania? Masz pytania? Chętnie na nie odpowiemy.