Priorytety wydatkowania Krajowego Funduszu Szkoleniowego w roku 2024

W nadchodzącym roku pracodawcy będą mogli otrzymać dofinansowanie w ramach 8 priorytetów KFS na wsparcie kształcenia ustawicznego.
W 2024 roku Fundusz Pracy wprowadza przełomowe zmiany. Będą miały znaczący wpływ na rozwój kwalifikacji zawodowych pracowników oraz wsparcie dla przedsiębiorców.

 1. Wsparcie kształcenia ustawicznego w związku z zastosowaniem w firmach nowych procesów, technologii i narzędzi pracy.
 2. Wsparcie kształcenia ustawicznego w zidentyfikowanych w danym powiecie lub województwie zawodach deficytowych.
 3. Wsparcie kształcenia ustawicznego osób powracających na rynek pracy po przerwie związanej ze sprawowaniem opieki nad dzieckiem oraz osób będących członkami rodzin wielodzietnych.
 4. Wsparcie kształcenia ustawicznego w zakresie umiejętności cyfrowych.
 5. Wsparcie kształcenia ustawicznego osób pracujących w branży motoryzacyjnej.
 6. Wsparcie kształcenia ustawicznego osób po 45 roku życia.
 7. Wsparcie kształcenia ustawicznego skierowane do pracodawców zatrudniających cudzoziemców.
 8. Wsparcie kształcenia ustawicznego w zakresie zarządzania finansami i zapobieganie sytuacjom kryzysowym w przedsiębiorstwach.

Priorytety wydatkowania środków rezerwy KFS wynikające z decyzji Rady Rynku Pracy

 • Wsparcie kształcenia ustawicznego pracowników Centrów Integracji Społecznej, Klubów Integracji Społecznej, Warsztatów Terapii Zajęciowej, Zakładów Aktywności
  Zawodowej, członków lub pracowników spółdzielni socjalnych oraz pracowników zatrudnionych w podmiotach posiadających status przedsiębiorstwa społecznego wskazanych na liście/rejestrze przedsiębiorstw społecznych prowadzonym przez MRiPS.
 • Wsparcie kształcenia ustawicznego osób z orzeczonym stopniem niepełnosprawności.
 • Wsparcie kształcenia ustawicznego osób, które mogą udokumentować wykonywanie przez co najmniej 15 lat prac w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, a którym nie przysługuje prawo do emerytury pomostowej.
 • Wsparcie kształcenia ustawicznego w obszarach/branżach kluczowych dla rozwoju powiatu/województwa wskazanych w dokumentach strategicznych/planach rozwoju.
 

Jeśli jesteś zainteresowany skorzystaniem z dofinansowania z KFS w 2024 roku, zapraszamy do kontaktu. Trzymamy rękę na pulsie i poprowadzimy Cię krok po kroku przez cały proces.

Oferujemy profesjonalne wsparcie doradcze i efektywność w pozyskiwaniu środków.

Prześlij zapytanie w sprawie szkoleń dofinansowanych ze środków KFS przy pomocy poniższego formularza.

Po jego otrzymaniu nasi specjaliści skontaktują się z Państwem, aby przedstawić szczegóły dotyczące tej formy wsparcia i przygotować dopasowaną do Państwa oczekiwań ofertę.

Angelika Kościelniak
tel: 795 501 714
e-mail: szkolenia@letowskiconsulting.pl

Udostępnij:

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Zobacz także
Skip to content