Szkolenia

Krajowy Fundusz Szkoleniowy

Krajowy Fundusz Szkoleniowy to dofinansowanie, które stwarza bardzo dużo możliwości i rokrocznie cieszy się dużym zainteresowaniem beneficjentów.
Możesz ubiegać się o refundację kosztów
przy zapisie na nasze szkolenia.
Team

Kto może skorzystać z KFS?

O dofinansowanie mogą ubiegać się prowadzące działalność na terenie Polski firmy, urzędy, fundacje zatrudniające pracowników na umowę o pracę oraz osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą i zatrudniające na umowę o pracę co najmniej jedną osobę. Wartość przyznanej pomocy de minimis za rok obecny oraz 2 ostatnie lata nie może przekroczyć 300 tys. euro.

Jaka kwota dofinansowania KFS?

 • Pracodawca może uzyskać do 100% dofinansowania kosztów kształcenia ustawicznego
 • Kwota, która jest możliwa do wykorzystania na jednego pracownika nie może przekroczyć 300% przeciętnego wynagrodzenia, ale ostateczne warunki są ustalane przez konkretny Urząd Pracy.

Priorytety wydatkowania KFS w 2024 roku

 • Wsparcie kształcenia ustawicznego w związku z zastosowaniem w firmach nowych procesów, technologii i narzędzi pracy.
 • Wsparcie kształcenia ustawicznego w zidentyfikowanych w danym powiecie lub województwie zawodach deficytowych.
 • Wsparcie kształcenia ustawicznego osób powracających na rynek pracy po przerwie związanej ze sprawowaniem opieki nad dzieckiem oraz osób będących członkami rodzin
  wielodzietnych.
 • Wsparcie kształcenia ustawicznego w zakresie umiejętności cyfrowych.
 • Wsparcie kształcenia ustawicznego osób pracujących w branży motoryzacyjnej.
 • Wsparcie kształcenia ustawicznego osób po 45 roku życia.
 • Wsparcie kształcenia ustawicznego skierowane do pracodawców zatrudniających cudzoziemców.
 • Wsparcie kształcenia ustawicznego w zakresie zarządzania finansami i zapobieganie sytuacjom kryzysowym w przedsiębiorstwach.

Jak uzyskać dofinansowanie – krok po kroku

Na początku sprawdź terminy naborów wniosków w swoim Urzędzie Pracy. Najczęściej pierwsze nabory rozpoczynają się w styczniu/lutym każdego roku. Niezwykle ważne jest złożenie wniosku w terminie.

Bezpłatna konsultacja szkoleniowa z ekspertem Łętowski Consulting
Wypełnienie wniosku i złożenie do PUP
Podpisanie umowy z PUP i z Łetowski Consulting
Otrzymanie środków na realizację szkoleń
Realizacja szkolenia
Opłacenie szkolenia i dostarczenie do PUP dokumentacji ze zrealizowanego szkolenia

Zapraszamy do kontaktu

Jeśli jesteś zainteresowany skorzystaniem z dofinansowania z KFS w 2024 roku, zapraszamy do kontaktu.

Oferujemy profesjonalne wsparcie doradcze i efektywność w pozyskiwaniu środków.
Skip to content
×