Szkolenie – Organizacja pracy własnej

Odkryj sekrety maksymalnej produktywności i osiągaj swoje cele zawodowe z łatwością!

Nasze wyjątkowe szkolenie z organizacji pracy własnej to klucz do opanowania skutecznych strategii zarządzania czasem i zadaniami, które przekształcą Twoje wyzwania w sukcesy. Dzięki praktycznym narzędziom planowania, priorytetyzacji i eliminacji rozproszeń, zdobędziesz nie tylko umiejętności niezbędne do osiągania lepszych wyników w pracy, ale także nauczysz się utrzymywać idealną równowagę między życiem zawodowym a prywatnym. Dołącz do nas i stań się mistrzem efektywności, który nie zna granic swojego potencjału!

Program:

Wprowadzenie do organizacji pracy własnej:

 • Przedstawienie celów szkolenia oraz znaczenia efektywnej organizacji pracy w kontekście osiągania sukcesów zawodowych i osobistych.
 • Omówienie podstawowych pojęć i strategii związanych z organizacją pracy własnej.
 • Wyjaśnienie korzyści płynących z efektywnej organizacji czasu w życiu zawodowym i prywatnym.

Planowanie czasu:

 • Techniki planowania czasu: priorytetyzacja zadań, wyznaczanie celów, tworzenie harmonogramu.
 • Ćwiczenia praktyczne dotyczące tworzenia osobistego planu dnia, tygodnia i miesiąca.
 • Omówienie strategii radzenia sobie z nagłymi zmianami w harmonogramie i adaptacji planu.

Zarządzanie zadaniami:

 • Metody efektywnego zarządzania zadaniami: GTD,metoda Pomodoro, Eisenhower Matrix.
 • Praktyczne ćwiczenia w identyfikacji, organizacji i wykonywaniu zadań zgodnie z ustalonym priorytetem.
 • Omówienie strategii wyznaczania realistycznych terminów realizacji zadań i ich konsekwentne przestrzeganie.

Skuteczna komunikacja i współpraca:

 • Znaczenie skutecznej komunikacji w organizacji pracy własnej.
 • Ćwiczenia praktyczne dotyczące komunikacji z zespołem, kolegami oraz przełożonymi w celu osiągnięcia lepszych rezultatów.
 • Omówienie strategii budowania relacji w miejscu pracy i współpracy z innymi w celu osiągnięcia wspólnych celów.

Zarządzanie stresem i motywacja:

 • Techniki radzenia sobie ze stresem w pracy.
 • Omówienie strategii motywacyjnych i zachęcanie uczestników do znalezienia własnych źródeł motywacji.
 • Ćwiczenia praktyczne w radzeniu sobie ze stresem i utrzymaniu wysokiego poziomu motywacji w pracy.

Techniki samomotywacji i utrzymania dyscypliny:

 • Omówienie technik samomotywacji i utrzymania dyscypliny w organizacji pracy.
 • Praktyczne ćwiczenia w budowaniu nawyków, motywacji oraz radzeniu sobie z utratą motywacji.
 • Wypracowanie indywidualnych strategii utrzymania dyscypliny w pracy.
 • Monitorowanie postępów i planowanie dalszych działań

Podsumowanie głównych punktów omówionych podczas szkolenia:

 • Ustalenie działań, które uczestnicy mogą podjąć w celu dalszego doskonalenia organizacji pracy własnej.

TERMIN: 27 maja 9:00-15:00

FORMA SZKOLENIA

 • StacjonarnieOn-line

 • Masz pytania dotyczące udziału? Skontaktuj się - nasz doradca przekaże wszystkie szczegóły.

  795 501 714

  Poniedziałek - piątek: Od 8:00 do 16:00

  Udostępnij:

  Facebook
  Twitter
  LinkedIn
  WhatsApp
  Skip to content