Ankieta badająca potrzeby rozwoju zawodowego

Ankieta została stworzona w celu zebrania informacji dotyczących potrzeb związanych z rozwojem zawodowym.  Ideą tej ankiety jest zrozumienie obecnych potrzeb szkoleniowych i rozwojowych oraz identyfikacja obszarów, w których chciałabyś/ chciałbyś […]

Skip to content
×