Dlaczego warto budować różnorodność?

Różnorodność pokoleniowa to zróżnicowanie grup wiekowych w miejscu pracy lub społeczności. Jest to zjawisko, które wynika z różnic między osobami w różnych przedziałach wiekowych, takimi jak pokolenie Baby Boomers, pokolenie X, pokolenie Y (Millenials) i pokolenie Z.

Znaczenie różnorodności pokoleniowej wynika z korzyści, jakie niesie dla organizacji i społeczności. Weź udział w szkoleniu i poznaj, zrozum, odkryj potencjał różnorodności pokoleniowej w swojej firmie lub organizacji.

PROGRAM

Znaczenie różnorodności pokoleniowej

 • analiza wpływu różnic pokoleniowych na dynamikę zespołową
 • skoncentrowane spojrzenie na korzyści płynące z zróżnicowanego składu pokoleniowego w miejscu pracy

 

Delegowanie w środowisku zróżnicowanym pokoleniowo:

 • rozwinięcie elastycznych planów delegowania zadań, uwzględniających preferencje i umiejętności poszczególnych pokoleń
 • doskonalenie umiejętności skutecznego przekazywania odpowiedzialności, biorąc pod uwagę różnice pokoleniowe

 

Zaangażowanie w kontekście różnic rozwojowych

 • indywidualne strategie budowania zaangażowania, dostosowane do specyfiki etapów rozwoju zawodowego różnych pokoleń
 • wykorzystanie dostosowanych motywatorów, aby w pełni angażować zespół z uwzględnieniem różnic generacyjnych

 

Budowanie zespołu na podstawie różnych doświadczeń

 • systematyczna ocena unikalnych doświadczeń i kompetencji poszczególnych pokoleń
 • kształtowanie zespołu, w którym różnorodność pokoleniowa stanowi fundament dla pełnej synergii

 

Skuteczna komunikacja międzypokoleniowa

 • doskonalenie umiejętności komunikacji, uwzględniając preferencje i style różnych pokoleń
 • kształtowanie atmosfery współpracy w zróżnicowanym środowisku generacyjnym

 

Rozwiązywanie konfliktów i kultura akceptacji

 • skuteczne strategie rozwiązywania konfliktów wynikających z różnic pokoleniowych
 • kreowanie kultury organizacyjnej opartej na wzajemnym szacunku, niezależnie od pokoleniowych różnic

 

TERMIN: 15 kwietnia 9:00-15:00

FORMA SZKOLENIA

 • On-line
 • Stacjonarnie

 

Chcesz wziąć udział w szkoleniu?

Masz pytania dotyczące udziału? Zostaw kontakt do siebie a nasz doradca przekaże wszystkie szczegóły.

Udostępnij:

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Zobacz także
Skip to content