Krajowy Fundusz Szkoleniowy 2024

Krajowy Fundusz Szkoleniowy, w skrócie KFS, został utworzony ze środków Funduszu Pracy a jego celem jest wsparcie kształcenia ustawicznego pracodawców oraz pracowników poprzez dofinansowanie szkoleń pracowników i pracodawców.

Na 2024 rok KFS dysponować będzie kwotą prawie 300 mln złotych. Oznacza to zwiększenie dostępności do dofinansowań na szkolenia pracowników. To doskonała okazja dla firm, aby zainwestować w rozwój swojej kadry.

Dystrybutorem środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego są Powiatowe Urzędy Pracy (PUP). Aby starać się o uzyskanie dofinansowania należy złożyć wniosek we właściwym dla miejsca zarejestrowania działalności gospodarczej Powiatowym Urzędzie Pracy.

Kto może skorzystać z KFS?

O dofinansowanie mogą ubiegać się prowadzące działalność na terenie Polski firmy, urzędy, fundacje zatrudniające pracowników na umowę o pracę oraz osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą i zatrudniające na umowę o pracę co najmniej jedną osobę. Wartość przyznanej pomocy de minimis za rok obecny oraz 2 ostatnie lata nie może przekroczyć 200 tys. euro.

   • Pracodawca może uzyskać do 100% dofinansowania kosztów kształcenia ustawicznego

   • Kwota, która jest możliwa do wykorzystania na jednego pracownika nie może przekroczyć 300% przeciętnego wynagrodzenia.

  Na początku sprawdź terminy naborów wniosków w swoim Urzędzie Pracy. Najczęściej pierwsze nabory rozpoczynają się w styczniu/lutym każdego roku. Niezwykle ważne jest złożenie wniosku w terminie.

  1. Bezpłatna konsultacja szkoleniowa z ekspertem Łętowski Consulting
  2. Wypełnienie wniosku
  3. Złożenie wniosku do PUP i oczekiwanie na decyzję
  4. Podpisanie umowy z PUP
  5. Podpisanie umowy z Łętowski Consulting
  6. Otrzymanie środków na realizację szkoleń
  7. Realizacja szkolenia
  8. Opłacenie szkolenia i dostarczenie do PUP dokumentacji ze zrealizowanego szkolenia

  1. Wsparcie kształcenia ustawicznego w związku z zastosowaniem w firmach nowych procesów, technologii i narzędzi pracy.
  2. Wsparcie kształcenia ustawicznego w zidentyfikowanych w danym powiecie lub województwie zawodach deficytowych.
  3. Wsparcie kształcenia ustawicznego osób powracających na rynek pracy po przerwie związanej ze sprawowaniem opieki nad dzieckiem oraz osób będących członkami rodzin
   wielodzietnych.
  4. Wsparcie kształcenia ustawicznego w zakresie umiejętności cyfrowych.
  5. Wsparcie kształcenia ustawicznego osób pracujących w branży motoryzacyjnej.
  6. Wsparcie kształcenia ustawicznego osób po 45 roku życia.
  7. Wsparcie kształcenia ustawicznego skierowane do pracodawców zatrudniających cudzoziemców.
  8. Wsparcie kształcenia ustawicznego w zakresie zarządzania finansami i zapobieganie sytuacjom kryzysowym w przedsiębiorstwach.
  Nie przeocz tej okazji i zwiększ swoje szanse z Łętowski Consulting.

  Jeśli jesteś zainteresowany skorzystaniem z dofinansowania z KFS w 2024 roku, zapraszamy do kontaktu. Trzymamy rękę na pulsie i poprowadzimy Cię krok po kroku przez cały proces.

  Oferujemy profesjonalne wsparcie doradcze i efektywność w pozyskiwaniu środków.

  Po jego otrzymaniu nasi specjaliści skontaktują się z Państwem, aby przedstawić szczegóły dotyczące tej formy wsparcia i przygotować dopasowaną do Państwa oczekiwań ofertę.

  Angelika Kościelniak
  tel: 795 501 714
  e-mail: szkolenia@letowskiconsulting.pl

  Udostępnij:

  Facebook
  Twitter
  LinkedIn
  WhatsApp
  Skip to content
  ×