Szkolenia pracowników – czy warto?

szkolenia pracowników

Szkolenie pracowników przynosi wiele korzyści, takich jak zwiększenie efektywności, podniesienie jakości świadczonych usług, rozwój kompetencji zespołu oraz motywacja pracowników. Inwestowanie w szkolenia pracowników może przyczynić się do sukcesu firmy poprzez lepsze wykorzystanie potencjału pracowników i wzmocnienie konkurencyjności na rynku.

Aktualne nabory KFS w roku 2024

Aktualne nabory KFS w roku 2024

Dystrybutorem środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego są Powiatowe Urzędy Pracy (PUP). Aby starać się o uzyskanie dofinansowania należy złożyć wniosek we właściwym dla miejsca zarejestrowania działalności gospodarczej Powiatowym Urzędzie Pracy.

Krajowy Fundusz Szkoleniowy 2024

kfs2024

Krajowy Fundusz Szkoleniowy to dofinansowanie, które stwarza bardzo dużo możliwości i rokrocznie cieszy się dużym zainteresowaniem beneficjentów.

Skip to content
×