Pierwsza pomoc to zbiór przede wszystkim podstawowych działań, które mają na celu udzielenie pomocy osobie poszkodowanej w nagłych przypadkach, takich jak wypadki, urazy, ataki serca czy udara. Szkolenie z pierwszej pomocy jest bardzo ważne, ponieważ wiedza na ten temat może okazać się niezwykle przydatna w sytuacjach, gdy liczy się każda sekunda.

Szkolenie z pierwszej pomocy powinno być dostępne dla każdego, ponieważ każdy z nas może znaleźć się w sytuacji, gdzie konieczne będzie szybkie i właściwe działanie. Istnieje wiele organizacji, które oferują takie szkolenia, więc warto skorzystać z tej możliwości i zdobyć potrzebną wiedzę i umiejętności.

Weź udział w szkoleniu z pierwszej pomocy.

PROGRAM

  • Wprowadzenie do Pierwszej Pomocy
    • definicja i znaczenie pierwszej pomocy.
    • bezpieczeństwo ratownika i otoczenia.

  • Ocena sytuacji i przeciwdziałanie zagrożeniom
   • procedury oceny sytuacji
   • zapobieganie dodatkowym zagrożeniom.
  • Podstawy resuscytacji serca
    • wykrywanie braku oddechu i krążenia.
    • techniki RKO (Ratownictwo Krążeniowo-Oddechowe).

  • Zadławienia i procedury udrażniania dróg oddechowych
   • rozpoznawanie i leczenie zadławień.
   • udrażnianie dróg oddechowych.

  • Leczenie ran i oparzeń
   • rodzaje ran i zasady opatrywania.
   • postępowanie w przypadku oparzeń.

  • Postępowanie w nagłych wypadkach i zatruciach
   • rozpoznawanie objawów nagłych wypadków.
   • pierwsza pomoc przy zatruciach.

  • Ćwiczenia na manekinach
   • symulacje resuscytacji.
   • opatrywanie ran i unieruchamianie złamań.
  • Zastosowanie AED (Automatycznego Defibrylatora Zewnętrznego)
   • obsługa AED
   • integracja AED z RKO.

   

  TERMIN: 10 kwietnia 9:00-15:00

  FORMA SZKOLENIA

  • Stacjonarnie

  Chcesz wziąć udział w szkoleniu?

  Masz pytania dotyczące udziału? Zostaw kontakt do siebie a nasz doradca przekaże wszystkie szczegóły.

  Skip to content